تبلیغات
۩۩•**• سایت مجموعه جلسات معراج نور •**•.۩۩نتایج مسابقات فوتبال - جام ذوالفقار 

(هفته اول و دوم)

-------------------------------------------------------------

تیم Heroes (درودیان) (7)           4       -        0      تیم شهدای خوانسار  (شهیدی فر) (7)

علیانی فر (گل به خودی)

فضائلی

امیر درودیان (گل به خودی)

صفوی

بهترین بازیكنان: احمد درودیان-شهیدی فر

بازیكن اخلاق : فضائلی

-------------------------------------------------------------

تیم دزدها  (خلج) (9)                4       -        1                             تیم امام رضا (ع) (حسینی) (9)

سعید حسینی (2)                                                                         سید محمدرضا حسینی

خدیری

خلج

بهترین بازیكن: سعید حسینی

بازیكن اخلاق : درودیان

-------------------------------------------------------------

تیم Heroes (درودیان) (7)    0    -    0  تیم Golden Eight  (نوروزبیگی) (8)

بهترین بازیكن: عسگری

بازیكن اخلاق : شاكری