تبلیغات
۩۩•**• سایت مجموعه جلسات معراج نور •**•.۩۩نتایج نهایی مسابقه ی كتابخوانی

(( كتاب مهدویت ))

رتبه

نام و نام خانوادگی

مرحله اول

(از 31 نمره)

مرحله دوم

(از 24 نمره)

مجموع

(از 55 نمره)

1

محمد حسین رنجبر

28

20

48

2

محمد رضا ذوالعین

24

19

43

3

محمد مهدی رضایی

23

17

40

4

حسین ضرغامی

20

17

37

4

امیر حسین عسگری

22

15

37

6

داوود حسامی

20

16

36

7

محمد حبیب كاظمی

20

15

35

8

مهدی سحرخیز

20

14

34

9

محمد رضا نوروزبیگی

18

14

32

10

محمد محسن كوت زری

10

21

31

11

محمد شكرزاده

13

9

22

12

پیام حسین ثابت

14

7

21

13

آرش داوودی

11

9

20

14

سید محمد مهدی جمشیدون

14

5

19

15

سید حسین رضوی

16

غایب

16

15

علیرضا صفری

16

غایب

16

15

امیر حسین عارفی مقدم

10

6

16

18

حمید رضا سلطان مرادی

7

7

14

19

داریوش مستعلی

غایب

13

13

20

خشایار خلج

غایب

11

11

20

سید محمد رضا حسینی

8

3

11

22

حمیذ رضا وجدان تبار

7

غایب

7

23

حمید رضا فلاح

6

غایب

6