تبلیغات
۩۩•**• سایت مجموعه جلسات معراج نور •**•.۩۩امتیازهــــــا ی مهــــــر امــام رضـــا (ع)

 

رتبه

نام و نام خانوادگی

امتیاز بابـت

امتیاز بابـت

امتیاز بابـت

مجموع

1

محمد حسین رنجبــر

حضور در كتابخوانی

20

رتبه اول كتابخوانی

80

 

100

2

محمد رضا ذوالعین

حضور در كتابخوانی

20

رتبه دوم كتابخوانی

60

 

80

3

محمد محسن كوت زری

حضور در كتابخوانی

20

رتبه اول پینگ پنگ

35

رتبه سوم

فوتبالدستی

15

70

3

محمد مهدی رضایی

حضور در كتابخوانی

20

رتبه سوم كتابخوانی

50

 

70

5

پیـــام

حسین ثابت

حضور در كتابخوانی

20

رتبه اول فوتبالدستی

30

 

50

6

امیر حسین عارفی مقدم

حضور در كتابخوانی

20

رتبه دوم پینگ پنگ

25

 

45

6

حمید رضا سلطان مرادی

حضور در كتابخوانی

20

رتبه دوم

 pes

25

 

45

8

امیر حسین

عسگری

حضور در كتابخوانی

20

رتبه سوم

پینگ پنگ

20

 

40

8

محمد رضا

نوروزبیگی

حضور در كتابخوانی

20

رتبه دوم

فوتبالدستی

20

 

40

8

سید محمد مهدی جمشیدون

حضور در كتابخوانی

20

رتبه دوم

فوتبالدستی

20

 

40

8

علیرضا

صفری

حضور در كتابخوانی

10

رتبه اول فوتبالدستی

30

 

40

12

سعید

حسینی

 

رتبه اول

pes

35

 

35

13

خشایار

خلج

حضور در كتابخوانی

10

رتبه سوم

pes

20

 

30

12

حسین ضرغامی

حضور در كتابخوانی

20

 

 

20

13

داوود

حسامی

حضور در كتابخوانی

20

 

 

20

14

محمد

حبیب كاظمی

حضور در كتابخوانی

20

 

 

20

15

مهدی

سحرخیز

حضور در كتابخوانی

20

 

 

20

15

محمد

شكرزاده

حضور در كتابخوانی

20

 

 

20

15

آرش

داوودی

حضور در كتابخوانی

20

 

 

20

18

سید محمد رضا

حسینی

حضور در كتابخوانی

20

 

 

20

19

علیرضا

وفایی

 

رتبه سوم

فوتبالدستی

15

 

15

20

سید حسین

رضوی

حضور در كتابخوانی

10

 

 

10

20

داریوش

مستعلی

حضور در كتابخوانی

10

 

 

10

20

حمید رضا وجدان تبار

حضور در كتابخوانی

10

 

 

10

20

حمید رضا

فلاح

حضور در كتابخوانی

10

 

 

10