تبلیغات

زمان

مسابقه

 

15:00        6/6

گروسی-کمال علوی

1

15:00      6/6

رشاد-رحیمی

2

15:00      6/6

دانیال علی جعفر-علیرضا بیک احمدی

3

15:00      6/6

یاشارنظری-امیرحسین صادقی

4

15:00      6/6

پاک نهاد-محسن حسن بیگی

5

15:30      6/6

عماداعتمادیه-پارچه فروش

6

15:30      6/6

حسین رحمانپور-امیرحسین نادعلی

7

15:30      6/6

محمد علامیر-محمدامین بخشی

8

15:30      6/6

سینا انتظاری-پارسا بختیاری

9

15:30      6/6

سیدمحمد میرغضنفر-محمد دزواره ای

10

16:00      6/6

آرمین خلیل زاده-مرتضی عباسی

11

16:00      6/6

سید حسین موسوی-کفاش نیری

12

16:00      6/6

حسین قهرمانی-میلاد رحمتی

13