تبلیغات
۩۩•**• سایت مجموعه جلسات معراج نور •**•.۩۩انواع انسان ها

بسم الله الرحمن الرحیم
انسان ها بر سه دسته اند:
1. متقین
2. كافرین 
3. منافقین

متقین:
فقط این گروه هدایت (از طرف خدا)  پیدا كرده اند و مطالب قرآن فقط این گروه را میتواند هدایت كند.
به مقدار دارا بودن این صفات، هدایت یافته هستی.
صفات:
1. ایمان به غیب
2. اقامه نماز
3. انفاق
4. ایمان به كتاب
5. یقین به آخرت
هر كدام از صفات در پست جدید شرح داده میشود.

كافرین:
كافران این ویژگی ها را ندارند و با تذكر به آن ها باز هم از این صفات پیروی نمیكنند.
و طبق گفته قبلی كه این صفات میزان هدایتند، پس هیچگاه هدایت نمیشوند.
صفات:
1. آنها را بترسانی یا نترسانی، برایشان یكسان است.

منافقین:
8 در میان مردم کسانی هستند که می گویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم در حالی که ایمان ندارند.
9 می خواهند خدا و مؤ منان را فریب بدهند (ولی ) جز خودشان را فریب نمی دهند (اما نمی فهمند.
10 در دلهای آنها یک نوع بیماری است ، خداوند بر بیماری آنها می افزاید و عذاب دردناکی به خاطر دروغهائی که می گویند در
انتظار آنهاست .
11 و هنگامی که به آنها گفته شود، در زمین فساد نکنید می گویند ما فقط اصلاح کننده ایم .
12 آگاه باشید اینها همان مفسدانند ولی نمی فهمند.
13 و هنگامی که به آنها گفته شود همانند سایر) مردم ایمان بیاورید می گویند: آیا همچون سفیهان ایمان بیاوریم ؟ بدانید اینها
همان سفیهانند ولی نمی دانند.
14 و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده ایم ، (ولی هنگامی که با شیاطین خود خلوت می
کنند می گویند با شمائیم ما (آنها) را مسخره می کنیم .
15 خداوند آنها را استهزاء می کند، و آنها را در طغیانشان نگه می دارد تا سرگردان شوند.
16 آنها کسانی هستند که هدایت را با گمراهی معاوضه کرده اند و (این ) تجارت برای آنها سودی نداده ، و هدایت نیافته اند.


آیات: متقین(1 - 5) ، كافرین(6 - 7) ، منافقین(8 - 16) سوره بقره

|| ||


  • نوشته: امیر حسین حیدر
  • 27 آذر 94
  • نظرات()
  • ...